Városi jelképek

Miskolc címere

Miskolc jelenlegi címerét a város régi pecsétnyomóinak képei alapján rajzolták meg 1909-ben.

A város első pecsétlenyomata egy 1389. július 7-én kelt okmányon található, sárga viaszba nyomva. Körirata kivehetetlen, címerképén liliomos koronával ékesített királyi fő látható, akinek kiléte vitatott. Szent István neve azért merült fel, mert ő volt az avasi templom védőszentje, viszont a liliomos korona Nagy Lajos király személyére utal.

A következő pecsétváltozat 1433-ból származik, ugyancsak sárga viaszban. Köriratán a „Sigillum Civitas Miskolcz” szöveg olvasható, képén pedig már szakállas a koronás fő – feltehetően Luxemburgi Zsigmond. A fej mellett balról hold, jobbról hatágú csillag. Ennek másik változata is ismert, amin a véset új, feltehetően a megkopott régi helyett készült.

Egy időszakban a koronás fő helyett egy szétvetett lábú alak volt a pecsétnyomat, majd Szent István király teljes alakja, kezében a jogarral és az országalmával. Ezt a pecsétet 1687-ig használták. A pecsétnyomó képén ezt követően a király helyett egy hajdú alakja jelenik meg, egyik kezében szőlőfürttel, másikban búzaszállal.

1909-ben, amikor a város a törvényhatósági jogot megkapta, a címert ezeknek a pecsétképeknek az összevonásával alkották meg.

Miskolc város címere

Az álló csücsköstalpú pajzs vörös mezejében Szent István király mellképe látható bíbor ruhában, arany képekkel hímzett lila színű koronázópalástban, fején a Szent Korona, a fejet arany fénykorona övezi. Jobbjában arany királyi jogar, baljában ezüst kereszttel ellátott arany országalma. A pajzsra helyezett, jobbra forduló koronás nyílt lovagi sisak dísze egy magyar hajdú, aranysújtásos kék dolmányban, oldalára kötött aranymarkolatú karddal. Jobbjában öt arany búzakalászt, baljában leveles arany szőlőfürtöt tart. A sisak takarója jobbról: vörös-ezüst, balról: kék-arany. Az arany arabeszkekre helyezett pajzsot jobbról befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő arany oroszlán, balról szintén befelé forduló, vörös nyelvét kiöltő arany griff tartja.

A címer leírásáról a város 47/2000. és 30/1999. számú rendelettel módosított 1/1990. számú rendelete szól.

Miskolc város zászlaja

Zászlórúdra erősítve a hagyományos színű anyagból készült: vörös-sárga (vörös-arany) színű.

Miskolc város díszlobogója

Arany színű, szélein vörös farkasfogakkal díszített mezejében a város címere látható.