Pályázati kiírás anyakönyvvezető munkakörre

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezető munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása, anyakönyvi események anyakönyvezése az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásban (EAK), házasságkötések lebonyolítása, anyakönyvi megkeresések teljesítése. Közreműködés a választások lebonyolításában, elsősorban a névjegyzéki kérelmek elbírálásában.
 

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. sz. melléklet szerint: anyakönyvi feladatkörben meghatározott végzettség (érettségi végzettség és anyakönyvi szakvizsga, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvi igazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlott szintű EAK ismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint megadott formátumban,
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte)
 • a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018.november 23..

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR csoport) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 809.035-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: Anyakönyvvezető

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30..

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.

Csatolmányok:
2018-10-17 431.18 kB