Pályázati kiírás jogi ügyintéző munkakörre

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal jogi ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közgyűlési előterjesztések törvényességi felülvizsgálata, előkészítése. Jogszabály értelmezési kérdésekben állásfoglalás nyújtása a vezetés és az egyes szervezeti egységek részére. Közreműködés szerződések előkészítésében, megkötésében, a szerződésekből származó igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások előkészítésében, a szerződések jogi kontrollja. Peres és peren kívüli eljárások előkészítése, lefolytatása. Szabályzatok szerkesztésében való gyakorlat.
 

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Egyetem, jogász
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Problémamegoldó lépesség, precizitás
 • Önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkamasság
 • Jó kapcsolatteremtő képesség és tárgyaló készség,
 • Megbízhatóság, terhelhetőség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Jogi, vagy közigazgatási szakvizsga.
 • Önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott formátumban.
 • Motivációs levél.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, (vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához.
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR Csoport ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 809.010-0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Jogi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Miskolc város honlapja
 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.