Pályázati kiírás közlekedési mérnök munkakör betöltésére

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közlekedési mérnök munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8.

Közútkezelői feladatokhoz kapcsolódó engedélyezési, tervezési feladatok ellátása; forgalomtechnikai és forgalomirányítási tervek elkészítésében valamint engedélyeztetésében történő közreműködés; projektek szakmai előkészítésében és megvalósításában való részvétel; városüzemeltetéshez és közlekedéshez kapcsolódó, a szakterületét érintő feladatok elvégzése; kapcsolattartás a városüzemeltetésben érintett intézményekkel, gazdasági társaságokkal.

Jogállás, illetmény, juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) vonatkozó helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség: építőmérnök, közlekedésmérnök
 • B kategóriás jogosítvány
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat
 • közútkezelői gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek,
 • nagyfokú precizitás,
 • kíváló problémamegoldó képesség,
 • önálló munkavégzési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.melléklete szerint megadott formátumban,
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.§ alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • a pályázó nyilatkozata amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék illetve abba beletekinthessenek
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó nyilatkozat,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.85-86.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn
 • a pályázó nyilatkozata vagyontételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázat benyújtásának módja:

 • postai úton a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR csoport) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808979-0/2018 valamint a munkakör megnevezését: Közlekedési mérnök

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.miskolc.hu honlapon szerezhet.