Pályázati kiírás városépítészeti ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati kiírás
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. S (1) bekezdése  alapján pályázatot hirdet  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  Városépítészeti ügyintéző  munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
 
Ellátandó feladatok: 
 
A településkép védelmével, településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő feladatok ellátása; az építésügyi- és egyéb hatósági eljárásokban szakértő közreműködés; kulturális örökség védelmével összefüggő önkormányzati feladatok; közterületek elnevezésével összefüggő feladatok, önkormányzati építési beruházások tervezési programjainak elkészítésében való részvétel.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti feladatok. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. szerinti feladatok. 
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 
Pályázati feltételek: 
 • Magyar állampolgárság, 
 • Cselekvőképesség, 
 • Büntetlen előélet, 
 • Felsőfokú képesítés, egyetemi vagy főiskolai szintű építész-, építő-, tájépítész-, településmérnök szakmacsoportba tartozó szakképesítés, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás éefolytatása
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
 • Közigazgatási alapvizsga és/vagy szakvizsga
 • Hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 • Részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet I. melléklete szerint megadott formátumban. 
 • Motivációs levél. 
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata. 
 • Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kttv. 42.S alapján, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte. 
 • A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a illetve abba résztvevők megismerhessék, pályázat elbírálásában beletekinthessenek. 
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. S szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 • A pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához. 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. Jegyzői Titkárság - HR csoport). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 808980-0/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Városépítészeti ügyintéző. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 5. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 • Miskolc város honlapja 
 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság, www.kozigallas.gov.hu