Avasi református templom

Tartalom összegzés

Miskolc belvárosa fölött, az Avas hegy oldalában már a 14. században állt a Szent István nevét viselő plébániatemplom, amelyet 1411-ben bővítettek. Ebből az épületből csak részletek maradtak - így a nyugati torony csonkja -, mert 1480 körül a templom gyökeres újjáépítésen esett át.

Az új épület háromhajós, hálóboltozatos csarnoktemplom lett, a hajóval megegyező szélességű, a tizenkét-szög öt oldalával záródó körüljárós szentéllyel, változatos mérművű ablakokkal, északi oldalán kápolnákkal és több gazdag, gótikus részlettel.

Külsejében a templom nagyrészt ezt az állapotot őrzi az oldalkápolnák nélkül, belseje azonban jelentősen megváltozott. Egy 1544-es török támadás következtében ugyanis a templom kiégett, boltozata beomlott. Az 1560-as években már református szertartásra épült újjá. A korábbi karcsú, nyolcszögű pilléreket megerősítették, négyzetes alaprajzúvá alakították át, a közéjük boltozott félköríves árkádsor fölé famennyezet került. Ekkor készült a ma álló fedélszék is.

Ettől az időszaktól már csak kisebb mértékben változott az épület: a déli oldali ravatalozó 1760 körül, az északi neogót cinterem 1816-ban készült, miután az északi kápolnákat és sekrestyéket lebontották. A nagy nyugati tornyot is előirányzó neogótikus átalakítási terv nem valósult meg.

A templomba a nyugati kapun át is bejuthatunk, a két kápolna közötti egykori toronyaljon keresztül. Az öt magas pillérpár által tartott jelenlegi famennyezet 1778-ban készült. A XV. századvégi boltozatnak csak lenyomatai, bordaindításai maradtak. Épségben látható 11 csúcsíves és két kisebb kerek mérműves ablak.

Az északnyugati kápolnában, az egykori torony falának tövében kis kiállítás mutatja be a templom történetét. A XVIII. századi festett berendezés több darabja is megtekinthető itt.
Az északi falban több, igen színvonalas XV. századvégi gótikus részlet hívja fel magára a figyelmet: a neogótikus előtérből nyíló kapuzat gazdag kiképzésű, pálcatagos kereteléssel és korabeli, vasborítású ajtószárnyakkal, egy szentségtartó, valamint az egykori sekrestye kisebb, körtetagos ajtókeretezése.

A szentély falában látható Miskolczi István, diósgyőri várnagy feleségének és fiának 1589-ből való sírköve. A szentély tengelyében helyezték el a templom egyik fő ékességét, a XV. század végi, reneszánsz intarziás díszítésű úgynevezett királyi stallumot, amely valószínűleg a diósgyőri várkápolnából származik.

Érdekesség a 17-18. századi toronycsúcsok és szélkakasok gyűjteménye a déli falon, valamint az 1735-ből való „fekete szék”. Ugyanekkor készült a szószék pelikános koronája.
A neogótikus nyugati karzaton álló Angster-orgona 1895-ben épült.
A templomban emléktáblák őrzik a nagy reformátor, Dévai Bíró Mátyás és Palóczy László emlékét. Az épület körül helyezkedik el a város legrégebbi temetője, az avasi műemléktemető.

Elérhetőség: 

Avasi református templom

Telefon: 
(+36) 46/358-677
Helyszín: 
Miskolc, Avas-hegy
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.

tovább»: Avasi református templom