Mindszenti templom

Mindszenti templom

Az impozáns, ragyogó arányú barokk templom 1728-1743 között épült, tornyai csak több mint egy évszázaddal később, 1864-ben készültek el. Gazdag aranyozású, dúsan faragott berendezése XVIII. századi.

A templomot az egykori tapolcai apátság itteni birtokán állott középkori eredetű Mindenszentek-kápolna helyén 1728-ban, barokk stílusban, Althan Mihály váci püspök és tapolcai apát kezdeményezésére kezdték építeni, és utóda, Máriássy Sándor fejeztette be 1744-ben. Az építés idejét és az építtetők neveit a főbejárat fölötti kronosztikon örökíti meg. A tornyok felső része 1864-ben épült eklektikus stílusban.

Az egyhajós barokk templom téglalap alaprajzú hajóhoz keskenyebb, félkörívvel záródó szentély kapcsolódik. A szentély két oldalán egy-egy kétszintes sekrestye oratórium építmény található. A főhomlokzatnak a toronnyal, építményekkel közrefogott, kissé kiugró középrészét magas lábazatra állított kerubfejes, kompozit fejezetű pilaszterpárok szegélyezik.

A középtengelyben oszlopokkal közrefogott kőkeretes bejárat látható. A szemöldökpárkányon ülő angyalszobrok között az építők címere látható. A bejárat fölött karzatmagasságban nagyméretű hegedűablak. A torony alatti oldalrészeken felül egy-egy zsalugáteres félköríves záródású kötényes ablak, alattuk a lábazati párkány fölött egy-egy szoborfülke, Szent Péter és Pál nagyméretű, posztamensen álló szobraival. A homlokzat felső középrészén Immaculata-szobor áll. A középrész két szélén Szent István és Szent László szobra.

A két boltszakaszos hajót csehboltozatok fedik. A hajónál keskenyebb szentély terét egy csehboltozat, íves záródását pedig hevederívekkel elválasztva sugarasan három boltsüveg fedi. A főoltáron nagyméretű tabernákulum cserélhető plasztikával (Feltámadó Krisztus, Agnus Dei). Csúcsán sugárkévés feszület. Az oltár retabulum hatalmas, angyalok tartotta drapéria, csúcsán baldachinnal. A drapéria előtt többszörösen törtívű keretben Kovács Mihály 1855-ben festett, Péter és Pál apostolokat ábrázoló festménye látható. A faszobrász munkát Georg Michael Singer egri mester készítette 1748-ban.

A szentély leckeoldalán rokokó mellékoltár, a pestistől oltalmazó Madonna képpel (1750 körüli). A hajóban négy mellékoltár látható Kovács Mihály képeivel (1833). Valamennyi asztalos munka a már említett Singer műve 1748-ból. A diadalív mellett balra gazdag plasztikájú szószék, jobbra keresztelő kút (1752), a hajóban rokokó faragványos tölgyfa padok találhatók.

Elérhetőség: 

Mindszenti templom

Telefon: 
(+36) 46/411-777
Helyszín: 
Mindszent tér 8.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:

H-V: 6.00-19.00

tovább»: Mindszenti templom