A város jövője

Mi tesz egy várost sikeressé? Minden városnak van egy értelmezése. Miskolc esetében a városkép meghatározó elemeit a nehézipar és a lakótelepek jelentették.

Ahhoz, hogy a  város regionális szerepét betölthesse egy gyökeresen új szemléletű, a helyi és történeti értékeken alapuló fejlesztési elképzelésekre van szükség.  A városnak egy nagyváros kulturális és funkcionális centrumaként kell „újrapozicionálnia” magát.

Tudatosan kell építeni a város szerkezeti, építészeti és környezeti sajátosságaira. Miskolc földrajzi (például a megyén belüli központi helyzet, közlekedési útvonalak találkozása); turisztikai (Bükk, természetes tavak, Barlangfürdő); társadalmi (erősödő civil szervezetekkel történő együttműködés, lokálpatriotizmus); kulturális (történelmi – egyházi – ipari emlékek, művészeti központok, hagyományok, egészségkultúra) adottságait úgy kell használni, hogy az átgondolt fejlesztések eredményeként egy komfortosabb, egészségesebb, esztétikusabb és szebb város legyen Miskolc.

A városfejlesztés nem csupán építészeti kérdés. A városnak ki kell találnia önmagát, olyan stratégiát kell megvalósítani, mely választ ad gazdasági – építészeti – társadalmi kérdések sorára, mely összehangolt, átgondolt, hosszú távra nyújt megoldást. 

A városokkal szemben ma igen markáns társadalmi igények és elvárások fogalmazódtak meg. Cél, hogy a komplex városfejlesztés által megfogalmazott változás iránya a város közösségének céljainak megfelelő legyen. Miskolc olyan beruházásokat hajthat végre, melyek hosszú évekre meghatározzák a város összképét és fejlődési irányát. Fontos, hogy a szükséges fejlesztések, beavatkozások megtörténjenek, úgy hogy a város gazdasági – tőkevonzó képessége, turisztikai vonzereje, népességmegtartó ereje javuljon. Fontos, hogy mindeközben a természeti adottságok ne sérüljenek, a város kulturális értékeit és hagyományait megőrizze, segítse új értékek létrehozását.

A hagyományos városfejlesztési tevékenységet új elvekkel, új irányokkal és új eszközökkel kell ellátni. Átgondolt  és jól megépített városi környezet növeli az ott lakók életminőségét, erősíti a helyi azonosságtudatot.