Adóügyek

Adó- és értékbizonyítvány

Külön jogszabály rendelkezése alapján a jegyző adóhatósági jogkörében eljárva adó- és értékbizonyítványt állít ki az illetékességi területén fekvő ingatlanokról, amely egyéb adatok mellett...

Adóelőleg módosítása iránti kérelem

Szolgáltatás indítása Az adózó az adóelőleg esedékességének időpontjáig benyújtott kérelmében az általa bevallott adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól, ha előlegét az előző...

Adóigazolás

Az önkormányzati adóhatóság az adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a...

Adók, egyéb köztartozások behajtási ügyei

Az önkormányzati adóhatóság a nyilvántartásában szereplő adó- és egyéb köztartozás hátralékok beszedése érdekében haladéktalan intézkedések megtételére köteles, amelyek során előzetes...

Bankszámlaszámok a befizetéshez

Miskolc MJV. Önkormányzata Képviselőtestületének a CIB Bank ZRT-nél vezetett bankszámlái

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, változásáról

A magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye...

Beszedett idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adófizetési kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, és az...

Bevallás távhőszolgáltatásról áttérőnek

A széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség a távhőszolgáltatási közüzemi szerződés felmondásával, vagy jogszabályban foglalt módosítással történő megszüntetése esetén...

eAdó lekérdezése

Internetes adóadat (eAdó) lekérdező rendszer A program magánszemélyek és vállalkozások számára egyaránt biztosít adózási információk tekintetében hozzáférési lehetőséget. A program a...

Egyéb adóügyek

Az „Egyéb adóügyek” elnevezésű nyomtatvány valamennyi olyan tartalmú beadvány elektronikus úton történő benyújtására alkalmas, melyre külön formanyomtatvány nincs rendszeresítve. Felhívjuk...

Előrehozott adó

Az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani.

Építményadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény). Miskolc Megyei Jogú...